5ο Ενεργειακό Συνέδριο του Energy & Sustainability Club και του MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα “Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ευκαιρίες και Κίνδυνοι ” Πέμπτη 21/4/2016 (18:00 – 21:00) – Royal Olympic Hotel Το Energy & Sustainability Club και το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν το 5ο Ενεργειακό Συνέδριο με θέμα: ” Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη:...

Dr. Maniatis opened his speech by acknowledging the importance of bringing together the academic community, the business community and the public sector. The mere fact that the energy portfolio of the EU is being held by Germany, signals the importance of the energy sector. Dr. Maniatis continued by presenting the main pillars of the Greek energy policy nowadays: The first...

Mr. Georgantonis started his speech describing the political dimensions of energy sector. Afterwards, Mr. Georgantonis referred to the deregulation of electricity sector from 1999 until today. The forecasts in the beginning of 2000 shown a potential increase in electricity demand for 3 to 5 % per year which meant that every year a new power plant of capacity approx. 400MW...

Mr. Dimitriou focused his speech to the role of Transportations related to the Global Energy consumption. The rising global need for transportation makes Clear Energy production even more attractive. He emphasized that Urban and Suburban Transportations are two sectors that seek for solutions reducing the carbon footprint and provide higher quality of citizens’ life. Increasing conventional fuel prices, rising GDPs...

Mr Spyrou after a short recent historical overview about Renewable Energy and the Market (KYOTO protocol, Green Bible) he focused on the Wind power generation projects. He presented some useful figures from the European Wind Energy Association about Wind-Power Installations for each of 27 European Countries during the 2010-2011 period. He pointed out that the total installed capacity at the...